• ON AIRनेपाली फिल्म र लोकदोहोरी गीत
  • UP NEXTनेपाल खबर

कार्यक्रम तालिका

धार्मीक भजनहरु 05:00 am - 06:00 am
कायाकैरन 06:00 am - 06:30 am
बालबालिकाका निम्ति साचाहरु 06:30 am - 06:35 am
नेशनल गीत 06:35 am - 07:00 am
पाथीभरा समाचार 07:00 am - 07:30 am
नेपाली आधुनिक गीत 07:00 am - 08:00 am
नेपाली फिल्म गीत 07:30 am - 08:00 am
स्वर्णीम प्रभात (देब) 08:00 am - 08:45 am
नेपाल खवर 09:00 am - 09:15 am
नेपाली फिल्म र लोकदोहोरी गीत 09:15 am - 10:00 am
नेपाली फिल्म र लोकदोहोरी गीत 10:00 am - 10:15 am
नेपाली फिल्म र लोकदोहोरी गीत 10:15 am - 12:00 pm
नेपाल खबर 12:00 pm - 12:15 pm
हिन्दी कभर गीत 12:15 pm - 1:00 pm
नेपाली कभर गीत 1:00 pm - 2:00 pm
नेपाली पप गीत 2:00 pm - 2:15 pm
नेपाली पप गीत 2:20 pm - 3:00 pm
नेपाल खबर 3:00 pm - 3:15 pm
न्यू नेपाली आधुनिक गीत 3:15 pm - 4:00 pm
सु–समाचार सबैका लागि 3:30 pm - 4:00 pm
नेपाली आधुनिक गीत 4:00 pm - 4:30 pm
हिन्दी कभर गीत 4:30 pm - 5:00 pm
हिन्दी कभर गीत 5:00 pm - 6:00 pm
पाथीभरा समाचार 6:00 pm - 6:30 pm
नेशनल गीत 6:15 pm - 6:30 pm
नेपाली आधुनिक गीत 6:30 pm - 7:00 pm
नेशनल गीतहरु 7:00 pm - 7:15 pm
सैनिक रेडियो 7:15 pm - 7:45 pm
नेपाल दर्पण 8:00 pm - 8:30 pm
नेपाली आधुनिक गीत 8:30 pm - 9:15 pm
गुड नाईट (देब) 9:15 pm - 10:00 pm
पुराना हिन्दी फिल्मी गीत 10:00 pm - 11:00 pm
धार्मीक भजनहरु 05:00 am - 06:00 am
कायाकैरन 06:00 am - 06:30 am
बालबालिकाका निम्ति साचाहरु 06:30 am - 06:35 am
नेशनल गीत 06:35 am - 07:00 am
पाथीभरा समाचार 07:00 am - 07:30 am
नेपाली सदाबहार गीत 07:30 am - 08:00 am
प्रेम र जिवन 07:30 am - 08:00 am
स्वर्णीम प्रभात (सन्जु निरौला) 08:00 am - 08:45 am
नेपाली फिल्म र लोकदोहोरी गीत 08:45 am - 12:00 pm
आई एम द बेस्ट (देव) 09:00 am - 10:00 am
नेपाल खवर 09:00 am - 09:15 am
नेपाली फिल्म र लोकदोहोरी गीत 10:00 am - 12:00 pm
नेपाल खबर 12:00 pm - 12:15 pm
न्यू हिन्दी फिल्मी गीत 12:15 pm - 1:00 pm
नेपाली कभर गीत 1:00 pm - 2:00 pm
नेपाली पप गीत 2:00 pm - 3:00 pm
नेपाल खवर 3:00 pm - 3:30 pm
सु–समाचार सबैका लागि 3:30 pm - 4:00 pm
नेपाली फिल्मी गीत 4:00 pm - 5:00 pm
नेपाली पप गीत 5:00 pm - 6:00 pm
पाथीभरा समाचार 6:00 pm - 6:30 pm
नेशनल गीत 6:15 pm - 6:30 pm
नेशनल गीत 6:30 pm - 7:00 pm
हिन्दी कभर गीत 7:15 pm - 8:00 pm
नेपाल दर्पण 8:00 pm - 8:30 pm
रोपेगुना फल 8:30 pm - 8:45 pm
विविसी नेपाली सेवा 8:45 pm - 9:15 pm
गुड नाईट 9:15 pm - 10:00 pm
पुराना नेपाली आधुनिक गीत 10:00 pm - 11:00 pm
धार्मीक भजनहरु 05:00 am - 06:00 am
कायाकैरन 06:00 am - 06:30 am
बालबालिकाका निम्ति साचाहरु 06:30 am - 06:35 am
मृगौला बचाउ अभियान 06:35 am - 07:00 am
पाथीभरा समाचार 07:00 am - 07:30 am
नेपाली फिल्मी गीत 07:15 am - 07:30 am
मानव अधिकार मञ्च इलामको प्रोगाम 07:30 am - 08:00 am
पाथीभरा हेडलाईन 08:00 am - 08:05 am
स्वर्णीम प्रभात (देब) 08:05 am - 09:00 am
पाथीभरा समाचार 09:00 am - 09:15 am
नेपाली फिल्मी गीत 09:15 am - 10:00 am
पाथीभरा समाचार 10:00 am - 10:15 am
लोकदोहोरी र नेपाली फिल्म गीत 10:15 am - 12:00 pm
नेपाल खवर 12:00 pm - 12:15 pm
नेपाली पप रिमिक्स 12:15 pm - 1:00 pm
नेपाली कभर गीत 1:00 pm - 2:00 pm
पाथीभरा समाचार 2:00 pm - 2:15 pm
नेपाली आधुनिक गीत संगीत 2:15 pm - 3:00 pm
नेपाल खवर 3:00 pm - 3:15 pm
हिन्दी कभर रिमिक्स गीत 3:15 pm - 4:00 pm
सु–समाचार सबैका लागि 3:30 pm - 4:00 pm
पाथीभरा स्थानीय समाचार 4:00 pm - 4:15 pm
नेपाली फिल्म र लोकदोहोरी गीत 4:15 pm - 6:00 pm
पाथीभरा समाचार 6:00 pm - 6:30 pm
नेशनल गीत 6:15 pm - 6:30 pm
भ्वाईस अफ रेडियो 6:30 pm - 7:00 pm
नेशनल गीतहरु 7:00 pm - 7:15 pm
डिजिटल चौतारी 7:00 pm - 8:00 pm
नेपाली सदाबहार गीत 7:15 pm - 7:30 pm
नेपाली आधुनिक गीत 7:30 pm - 8:00 pm
नेपाल दर्पण 8:00 pm - 8:30 pm
नेपाली आधुनिक गीत 8:30 pm - 8:45 pm
विविसी नेपाली सेवा 8:45 pm - 9:15 pm
गुड नाईट (जीना) 9:15 pm - 10:00 pm
पुराना नेपाली फिल्मी गीत 10:00 pm - 11:00 pm
धार्मीक भजनहरु 05:00 am - 06:00 am
कायाकैरन 06:00 am - 06:30 am
बालबालिकाका निम्ति साचाहरु 06:30 am - 06:35 am
नेपाली आधुनिक गीत 06:35 am - 06:45 am
मुक्तिको सन्देश 06:45 am - 07:00 am
पाथीभरा समाचार 07:00 am - 07:30 am
विविसी नेपाली सेवा 07:15 am - 07:30 am
नेपाली आधुनिक गीत 07:30 am - 08:00 am
पाथीभरा हेडलाईन 08:00 am - 08:05 am
स्वर्णीम प्रभात (देव तिम्सिना) 08:05 am - 09:00 am
नेपाल खवर 09:00 am - 09:15 am
नेपाली पप गीत 09:15 am - 10:00 am
पाथीभरा समाचार 10:00 am - 10:15 am
नेपाली लोकदोहोरी र फिल्मी गीत 10:15 am - 12:00 pm
नेपाल खबर 12:00 pm - 12:15 pm
न्यू नेपाली पप रिमिक्स र न्यू हिन्दी गीत 12:15 pm - 2:00 pm
पाथीभरा समाचार 2:00 pm - 2:15 pm
नेपाली आधुनिक गीत संगीत 2:15 pm - 3:00 pm
नेपाल खवर 3:00 pm - 3:15 pm
नेपाली आधुनिक गीत 3:15 pm - 3:30 pm
सु–समाचार सबैका लागि 3:30 pm - 4:00 pm
पाथीभरा स्थानीय समाचार 4:00 pm - 4:15 pm
नेपाली फिल्मी लभ गीत 4:15 pm - 5:00 pm
लोक कुञ्ज (देब) 5:00 pm - 6:00 pm
पाथीभरा समाचार 6:00 pm - 6:30 pm
नेशनल गीत 6:30 pm - 7:00 pm
भ्वाईस अफ रेडियो 6:30 pm - 7:00 pm
नेशनल गीतहरु 7:00 pm - 7:15 pm
नेपाली कभर गीत 7:15 pm - 8:00 pm
नेपाल दर्पण 8:00 pm - 8:30 pm
नेपाली आधुनिक गीत 8:30 pm - 8:45 pm
विविसी नेपाली सेवा 8:45 pm - 9:15 pm
गुड नाईट (देब) 9:15 pm - 10:00 pm
पुराना हिन्दी फिल्मी गीत 10:00 pm - 11:00 pm
धार्मीक भजनहरु 05:00 am - 06:00 am
कायाकैरन 06:00 am - 06:30 am
बालबालिकाका निम्ति साचाहरु 06:30 am - 06:35 am
बालबालिकाका निम्ति साचाहरु 06:30 am - 06:35 am
नेपाली सदाबहार गीत 06:35 am - 07:00 am
पाथीभरा समाचार 07:00 am - 07:30 am
विविसी नेपाली सेवा 07:15 am - 07:30 am
मानव अधिकार मञ्च इलामको प्रोगाम 07:30 am - 08:00 am
पाथीभरा हेडलाईन 08:00 am - 08:05 am
स्वर्णीम प्रभात (देब) 08:05 am - 09:00 am
नेपाली सदाबहार गीत 09:00 am - 09:15 am
नेपाली पप गीत 09:15 am - 10:00 am
पाथीभरा समाचार 10:00 am - 10:15 am
नेपाली फिल्म र लोकदोहोरी गीत 10:15 am - 12:00 pm
नेपाल खबर 12:00 pm - 12:15 pm
न्यू नेपाली पप रिमिक्स र न्यू हिन्दी गीत 12:15 pm - 2:00 pm
पाथीभरा समाचार 2:00 pm - 2:15 pm
नेपाली आधुनिक गीत संगीत 2:15 pm - 3:00 pm
नेपाल खवर 3:00 pm - 3:15 pm
नेपाली आधुनिक गीत संगीत 3:15 pm - 4:00 pm
सु–समाचार सबैका लागि 3:30 pm - 4:00 pm
पाथीभरा स्थानिय समाचार 4:00 pm - 4:15 pm
नेपाली फिल्म र लोकदोहोरी गीत 4:15 pm - 6:00 pm
पाथीभरा समाचार 6:00 pm - 6:30 pm
नेशनल गीत 6:15 pm - 6:30 pm
मानव अधिकार मञ्च इलामको प्रोगाम 6:30 pm - 7:00 pm
नेशनल गीतहरु 7:00 pm - 7:15 pm
पाथीभरा क्विज 7:15 pm - 8:00 pm
नेपाल दर्पण 8:00 pm - 8:30 pm
नेपाली आधुनिक गीत संगीत 8:30 pm - 8:45 pm
विविसी नेपाली सेवा 8:45 pm - 9:15 pm
जिन्दगीका पानाहरु (देब) 9:15 pm - 10:00 pm
पुराना नेपाली आधुनिक गीत 10:00 pm - 11:00 pm
धार्मीक भजनहरु 05:00 am - 06:00 am
कायाकैरन 06:00 am - 06:30 am
बालबालिकाका निम्ति साचाहरु 06:30 am - 06:35 am
रास्ट्रिय गीत 06:35 am - 06:45 am
नेपाली सदाबहार गीत 06:45 am - 07:00 am
पाथीभरा समाचार 07:00 am - 07:30 am
विविसी नेपाली सेवा 07:15 am - 07:30 am
नेपाली सदाबहार गीत 07:30 am - 08:00 am
स्वर्णीम प्रभात (देव तिम्सिना) 08:00 am - 08:45 am
नेपाल खवर 09:00 am - 09:15 am
नेपाली फिल्मी गीत 09:15 am - 10:00 am
नेपाली लोकदोहोरी गीत 10:00 am - 11:00 am
नेपाली चलचित्रका गीत 11:00 am - 12:00 pm
नेपाल खबर 12:00 pm - 12:15 pm
न्यू हिन्दी फिल्मी गीत 12:15 pm - 1:00 pm
नेपाली कभर गीत 1:00 pm - 2:00 pm
नेपाली पप गीत 2:00 pm - 3:00 pm
नेपाल खवर 3:00 pm - 3:15 pm
नेपाली आधुनिक गीत 3:15 pm - 4:00 pm
सु–समाचार सबैका लागि 3:30 pm - 4:00 pm
पाथीभरा स्थानीय समाचार 4:00 pm - 4:15 pm
हिन्दी फिल्मी गीत 4:15 pm - 5:00 pm
नेपाली सदाबहार गीत 5:00 pm - 6:00 pm
पाथीभरा समाचार 6:00 pm - 6:30 pm
ब्यूटी अफ लाईफ 6:30 pm - 7:00 pm
नेशनल गीतहरु 7:00 pm - 7:15 pm
हेल्लो डाक्टर (शान्ती) 7:15 pm - 8:00 pm
नेपाल दर्पण 8:00 pm - 8:30 pm
नेपाली आधुनिक गीत 8:30 pm - 6:45 pm
विविसी नेपाली सेवा 8:45 pm - 9:15 pm
गजला (घनश्याम) 9:15 pm - 10:00 pm
पुराना नेपाली फिल्मी गीत 10:00 pm - 11:00 pm
धार्मीक भजनहरु 05:00 am - 06:00 am
कायाकैरन 06:00 am - 06:30 am
बालबालिकाका निम्ति साचाहरु 06:30 am - 06:35 am
रास्ट्रिय गीत 06:35 am - 06:45 am
नेपाली आधुनिक गीत 06:45 am - 07:00 am
पाथीभरा समाचार 07:00 am - 07:30 am
आधुनिक गीत 07:15 am - 07:30 am
नेपाली सदाबहार गीत 07:30 am - 08:00 am
स्वर्णीम प्रभात (सेन्छेहाङ्मा राई) 08:00 am - 08:45 am
कार्यक्रम खुल्ला मंच ( दीपक ओली ) 09:00 am - 10:00 am
पाथीभरा समाचार 10:00 am - 10:15 am
नेपाली लोकदोहोरी गीत 10:15 am - 11:00 am
नेपाली फिल्मी गीत 11:00 am - 12:00 pm
नेपाल खबर 12:00 pm - 12:15 pm
नेपाली बाल गीतहरु 12:15 pm - 1:00 pm
न्यू हिन्दी फिल्मी गीत 1:00 pm - 2:00 pm
पाथीभरा समाचार 2:00 pm - 2:15 pm
नेपाली पप गीत 2:15 pm - 3:00 pm
नेपाल खवर 3:00 pm - 3:15 pm
पुनः श्रष्टा सम्मान(युवराज) 3:15 pm - 4:00 pm
सु–समाचार सबैका लागि 3:30 pm - 4:00 pm
पाथीभरा स्थानीय समाचार 4:00 pm - 4:15 pm
बाल बाटिका (सुस्मीता) 4:15 pm - 5:00 pm
सन्चो बिसन्चो 5:00 pm - 6:00 pm
पाथीभरा समाचार 6:00 pm - 6:30 pm
नेशनल गीत 6:15 pm - 6:30 pm
भ्वाईस अफ रेडियो 6:30 pm - 7:00 pm
नेशनल गीतहरु 7:00 pm - 7:15 pm
नेपाली कभर गीत 7:15 pm - 8:00 pm
नेपाल दर्पण 8:00 pm - 8:30 pm
नेपाली आधुनिक गीत 8:30 pm - 9:15 pm
शब्द श्रवण (घनश्याम) 9:15 pm - 10:00 pm
पुराना बिभिन्न सदाबहार नेपाली गीतसंगीत 10:00 pm - 11:00 pm